Условия за картови плащания:

 При отказ от направена поръчка,,в случай, че плащането е направено с банкова карта. Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни, след връщане на продукт в състоянието, в което е бил изпратен .