Право на отказ Чл. 47 / ал. 1

                                              УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ (УКАЗАНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ)

Имате право да се откажете от настоящия договор за покупко-продажба и да върнете закупена стока, без да посочвате причини за това, в срок до 30 календарни дни, считано от датата на получава на съответната стока. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни предоставите следната иформация: Вашето име, географски адрес, телефонен номер, факс и електронен адрес, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). За Ваше улеснение можете да използвате приложения

                                                                                               Стандартен формуляр за отказ, за упражняване на правото

Ви да върнете стоката съгласно настоящите условия ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ;

"Перлана ЕООД” ЕИК: BG204479824, гр.Сливен, ул. „Борис Дрангов”3 italiantopshop@gmail.com С настоящото изрично заявявам, че се отказвам от сключения от мен с "Перлана ЕООД” договор за покупко-продажба на следните стоки:

1......................................................, реф. № ...............................

2......................................................, реф. № ...............................

3......................................................, реф. № ...............................

4......................................................, реф. № ...............................

5......................................................, реф. № ...............................

Поръчка № ........................................ от дата .....................

Клиент: ........................................................................................................................

Адрес на Клиент: ..........................................................................................................

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас (адреси на магазините можете да откриете на интернет адрес www.itopshop.biz) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако получим обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.
Разходите по връщане на стоките са за Ваша сметка.
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор.
itopshop.biz запазва право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 
Ще извършим възстановяването на средствата по посочена от вас банкова сметка, което във всеки случай няма да бъде свързано с никакви допълнителни разходи за Вас.
Моля, пазете касовия си бон (платежен документ, разписка от плащане при куриерска фирма). Той е Вашата гаранция! 
Перлана ЕООД запазва правото си да променя настоящите условия, за което ще публикува уведомление на интернет адрес www.itopshop.biz  . Всички изменения ще се прилагат за нови договори, сключени след деня, в който промените влизат в сила.